Hernádnémeti Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde

A község óvodás korú gyermekeinek ellátását ez az intézmény biztosítja. Az óvoda öt csoportos, a maximálisan felvehető gyermeklétszám: 150 fő. Az intézményben dolgozók száma: 21 fő.

Óvodapedagógusaink szakképzettségük mellett speciális képesítéseiket is hasznosítják mindennapi munkájukban.

A helyi óvodai pedagógiai programunk a Tevékenységközpontú óvodai nevelési program adaptációja, kiegészítve a kompetencia alapú óvodai programmal, az óvodai fejlesztő programmal (IPR) és a Biztos Kezdet Óvodai Programmal.  Fő feladat az egyéni képességfejlesztés, kiemelten az együttműködési és érintkezési képességek fejlesztése, a teljes személyiségfejlesztés.

A tehetséggondozás főképpen a választható, nem kötelező foglalkozások keretén belül valósul meg. Így részt vesznek a gyermekek OKOSKOCKA fejlesztő foglalkozáson, képzőművészeti foglalkozáson, zeneóvodai, néptánc és játékos angol nyelvű foglalkozásokon.

Fontosnak tartjuk az egészséges életvitel kialakítását, melynek magvalósítását biztosítja a jól felszerelt tornaszobánkban végzett rendszeres mozgás, az ovifoci és a község tanuszodájában a gyermek vízhez szoktatása.

Büszkeségünk, óvodánk udvara, ahol nagy zöldterület, szabadtéri foglalkoztató és aszfaltozott KRESZ-pálya biztosítja a gyermekek számára a jó közérzetet és a tartalmas időtöltést.